Izby pielęgniarskie Warszawa

Katalog znalezionych fraz

Czekanie.

Temat: Prośba do przyszłych specjalistek ratunkowych :))
" />Na szczeblu centralnym organem samorządu pielęgniarek i położnych jest Naczelna Izba PiP w skład której wchodzą Naczelna Rada, Naczelna Komisja Rewizyjna, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Naczelny Sąd PiP. Siedzibą jest Warszawa.
Najwyższym organem władzy samorządu PiP jest Krajowy Zjazd PiP. Odbywa się co 4 lata i ma charakter sprawozdawczo - wyborczy.
To chyba tyle... Jesli chcesz zgłębić wiedze o tego typy rzeczach proponuje zdobyć " podstawy pielęgniarstwa" pod red. B. Ślusarskiej.
Pozdrawiam i do zobaczenia w wawie za dwa tygodnie.
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=1804Temat: Migracja: zagrożenie czy mit?
" />Nie ma dokładnych danych na temat liczby migrujących pielęgniarek. Ministerstwo Zdrowia oraz Samorząd Zawodowy próbują zbadać skalę zjawiska, ale efekty są nie zadowalające. Zestawienia są tworzone na podstawie liczby wydawanych zaświadczeń o kwalifikacjach zawodowych. Odebranie jednak takiego zaświadczenia nie jest równoznaczne z wyjazdem zagranicznym. Z drugiej zaś strony nie wszystkie wyjeżdżające pielęgniarki odbierają takie zaświadczenia, ponieważ często są zatrudniane jako pomoce pielęgniarskie czy opiekunki osób starszych. Najwięcej zaświadczeń wydano w pierwszym roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych podaje, że w okresie od 1 maja 2004 roku do 31 grudnia 2007 roku wydano 8 565 zaświadczeń dla pielęgniarek dla celów uznawania kwalifikacji (dane z 44 okręgowych izb pielęgniarskich bez danych z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie).
Warto zaznaczyć również, że każda pielęgniarka mająca kwalifikacje zawodowe (niezależnie od ukończonej szkoły) i posiadająca prawo wykonywania zawodu ma możliwość zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej.
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=26


Temat: Liczba pielęgniarek w Polsce
" />W Polsce liczba zarejestrowanych pielęgniarek, czyli pracujących, bezrobotnych, na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, pracujących za granicą a posiadających prawo wykonywania zawodu i urodzonych po 1940 roku wynosi 260 944 (Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Warszawa, wrzesień 2007)
Obecnie średni wiek pielęgniarek wynosi 42,25 lat. Najwięcej zarejestrowanych pielęgniarek mieści się w przedziale wiekowym od 36 do 40 lat - 47 535 osób, co stanowi 18,22% wszystkich zarejestrowanych pielęgniarek, podobnie jest w przedziale wiekowym od 31 do 35 lat – 46 328 osób (17,75%) i od 41 do 45 lat – 46 206 osób (17,71%). Osoby do 30 roku życia stanowią 13,4% (34 983 osoby) zarejestrowanych pielęgniarek. W roku 2010, spośród ogólnej liczby zarejestrowanych pielęgniarek - 19 051 osiągnie wiek 60 lat. W roku 2020 będzie to liczba 95 590 pielęgniarek, a w roku 2030 wiek 60 lat osiągnie 189 783 osoby.
Średnio w kraju przypada 6,9 zarejestrowanej pielęgniarki na 1000 mieszkańców.
Wskaźnik zatrudnienia natomiast na tysiąc mieszkańców wynosi 4,5 etatu pielęgniarskiego na tysiąc mieszkańców i 0,5 etatu położnej na tysiąc mieszkańców (dane z 2004 roku). Dla porównania wskaźnik zatrudnionych pielęgniarek i położnych w krajach europejskich w tym samym roku wynosił: we Francji - 7,5, Czechach – 8,1, na Węgrzech – 8,6, w Wielkiej Brytanii – 9,2, w Niemczech – 9,6.
Najwięcej etatów pielęgniarskich jest w województwie śląskim (5,3 etatu), nieco mniej w województwach lubelskim i świętokrzyskim (po 4,9 etatu), a najmniej w województwie warmińsko-mazurskim (3,9 etatu na tysiąc mieszkańców), w wielkopolskim (4 etaty), pomorskim i zachodniopomorskim po 4,1 etatu.
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=5


Temat: DYPLOMY
" />Dyplomy wydaje Centrum, o ile się nie mylę mają na wydanie ok. 30 dni. Odbiera się w siedzibie Centrum Warszawa ul. Pawińskiego osobiście, ale może odebrać również inna osoba upoważniona. Upoważnienie musi być potwierdzone przez organizatora specjalizacji, izby pielęgniarskie, pielęgniarkę naczelną w szpitalu, w którym pracujecie lub notariusz.
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=718


Temat: Czy potrzeba nam tyle OIPiP?
" />Powstał projekt nowej ustawy o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych. Zakłada likwidację "małych" izb pielęgniarskich. Ma pozostać ich 16.

"3. Obszar działania poszczególnych okręgowych izb pokrywa się z podziałem administracyjnym
kraju na województwa. Siedzibami organów okręgowych izb są:
1) Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Wrocław;
2) Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Bydgoszcz;
3) Lubelskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Lublin;
4) Lubuskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Zielona Góra;
5) Łódzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Łódź;
6) Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Kraków;
7) Mazowieckiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Warszawa;
8) Opolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Opole;
9) Podkarpackiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Rzeszów;
10) Podlaskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Białystok;
11) Pomorskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Gdańsk;
12) Śląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Katowice;
13) Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Kielce;
14) Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Olsztyn;
15) Wielkopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Poznań;
16) Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Szczecin."

Co o tym myślicie, czy należy zlikwidować tyle izb?
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=15


Temat: Bezpłatny kurs języka i praca we Włoszech
" />Spółdzielnia Socjalna ‟Szansa i Wsparcie” we współpracy z polską agencją pośrednictwa pracy Domus Italia z Warszawy ( nr 5725) oraz włoskim konsorcjum spółdzielni socjalnych Mestieri przestawia niepowtarzalną ofertę, której celem jest zapewnienie polskim pielęgniarkom pracy we Włoszech.

Oferujemy bezpłatny kurs językowy w Polsce oraz gwarancje pracy w jednej z placówek włoskiej służby zdrowia!

Jeśli:
Ĭ‚§ jesteś pielęgniarką,
Ĭ‚§ lubisz pracować w zespole, ale równie dobrze radzisz sobie w pracy samodzielnej,
Ĭ‚§ szybko adaptujesz się do nowych warunków,
Ĭ‚§ jesteś gotowa na nowe wyzwania,
Ĭ‚§ znasz język włoski lub chcesz się go nauczyć,


Oferujemy bezpłatnie:
Ĭ‚§ kurs języka włoskiego w wymiarze 130 godzin lekcyjnych,

Ĭ‚§ nostryfikację dyplomu certyfikowana przez włoskie Ministerstwo Zdrowia,

Ĭ‚§ dodatkowe dwudziestogodzinne szkolenie (językowe i specjalistyczne) we Włoszech,

Ĭ‚§ wsparcie w przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do przystąpienia do egzaminu Krajowej Izby Pielęgniarskiej we Włoszech (IPASVI),

Ĭ‚§ pracę w domach opieki dla osób starszych lub domach opieki dla osób niepełnosprawnych (umowa o pracę na czas nieokreślony podpisywana bezpośrednio z pracodawcą, wynagrodzenie ok. 1300-1500 euro netto),

Ĭ‚§ pomoc w znalezieniu zakwaterowania w korzystnej cenie (niższej od średniej rynkowej ceny wynajmu),

Ĭ‚§ wsparcie psychologiczne zapewnione przez specjalistów (consueling).


Wymagania:
Ĭ‚§ predyspozycje i chęć do pracy z osobami starszym, niepełnosprawnymi, chorymi,
Ĭ‚§ doświadczenie w pracy w zawodzie będzie dodatkowym atutem,
Ĭ‚§ gotowość do wyjazdu na co najmniej rok,
Ĭ‚§ wykształcenie: licencjat lub studia wyższe z zakresu pielęgniarstwa,
Ĭ‚§ gotowość do podjęcia intensywnego kursu językowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej wejdź na stronę http://www.personelmedyczny.org.pl
lub zadzwoń po numer 032 724 75 13.

Jeśli jesteś zainteresowana wyślij nam swoje cv na poniższy adres.

Uwaga: Na zgłoszenia czekamy do 9 października 2009 r.

Kontakt:
Spółdzielnia Socjalna ‟Szansa i Wsparcie”
Aleja Harcerska 3C
41 – 500 Chorzów
Nasza strona: http://www.szansaiwsparcie.free.ngo.pl
e-mail: szansaiwsparcie@free.ngo.pl
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=573


Temat: Konsultanci krajowi styczeń 2009
" />MINISTERSTWO ZDROWIA
DEPARTAMENT PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

KONSULTANCI KRAJOWI W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA

STYCZEŃ 2009

KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA:
dr n. biol. Grażyna Kruk-Kupiec
SP Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
ul. Bytomska 62 41-940 Piekary Śląskie
tel. 0-32/ 393-42-99 fax. 0-32/ 393-41-41
e-mail: szpital@urazowka.piekary.pl

KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI:
dr hab. Danuta Dyk
Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki
AM im. Karola Marcinkowskiego
ul. Smoluchowskiego 11 60-179 Poznań
tel.061/ 655 92 39
e-mail: szpital@urazowka.piekary.pl

KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO:
mgr Leokadia Jędrzejewska
Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Powstańców Śląskich 50 53-333 Wrocław
tel. 071/ 373 20 56
e-mail: l.jedrzejewska@wp.pl

KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ONKOLOGICZNEGO
dr n. med. Anna Koper
Centrum Onkologii-Szpital im. Prof. F. Łukaszczyka
ul. dr I. Romanowskiej 2 85-796 Bydgoszcz
tel. 052/ 374 32 04
e-mail: kopera@co.bydgoszcz.pl

KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO:
mgr Ewa Obrzut
SZPZLO Warszawa-Wola
ul. Ciołka 11 01-445 Warszawa
tel. 022/ 836 89 70 fax. 022/ 837 81 27
e-mail: ewaobrzut@o2.pl

KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
mgr Elżbieta Szwałkiewicz
Centrum Pielęgnacyjne ‟Niebieski Parasol”
ul. Boenigka 9 10-686 Olsztyn
tel. 089/ 543 14 33 fax.089/ 541 35 70
e-mail: niebieskiparasol@niebieskiparasol.org.pl

KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO:
dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
ul. Żołnierska 18 A 10-561 Olsztyn
tel. 089/ 539 34 55 fax. 089/ 533 77 01
e-mail: piskorz@wssd.olsztyn.pl

KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO:
mgr Beata Ochocka
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Francuska 20-24 40-027 Katowice
tel. 0-32/ 25-91-586 fax. 0-32/ 255-40-52
e-mail: beata.ochocka@spskm.katowice.pl
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=130


Temat: Chora służba zdrowia...
" />PO prostu skandal...!
Należy wywalić na zbity p... wszystkich lekarzy, którzy tak "pracują" i tak POdchodzą do pacjentów...!
A takich prokuratorów natychmiast do dymisji...!


">Nie ma winnych śmierci chorego, który wił się z bólu

Prokuratura w Zawierciu umorzyła śledztwo w sprawie śmierci pacjenta, który leżąc na jednym z oddziałów Szpitala Powiatowego, przez kilka godzin czekał na pomoc lekarza.

Sprawę śmierci Zbigniewa B. nagłośniła przed rokiem "Gazeta" za sprawą państwa Barbary i Piotra Łuczyków. Zmarły nie był ich krewnym ani znajomym, nie mogli się jednak pogodzić z tym, jak został potraktowany przez personel oddziału I wewnętrznego, na którym leżał.

Bolesław Łuczyk, ojciec Piotra, leżał na tej sali. Byli u niego z odwiedzinami 22 września, kiedy Zbigniew B. zaczął wzywać pomocy. Tak bardzo wił się z bólu, że omal nie spadł z łóżka. Lekarz przyszedł dopiero po godzinie od wezwania. Leki, które zlecił, nie pomogły. Wezwana do chorego pielęgniarka miała go jedynie ofuknąć: 'Co się pan tak wierci".

- Kolejne godziny wił się, kopał pościel, zrzucał ją i pytał, czy byłam już po lekarza. Powiedział też "Nie wie pani, jak ciężko jest umierać" - mówiła "Gazecie" Barbara Łuczyk. W końcu wezwała lekarkę z sąsiedniego oddziału, to ona wezwała dyżurnego lekarza z I wewnętrznego. Wkrótce jednak u Zbigniewa B. doszło do zatrzymania krążenia. Po nieudanej próbie reanimacji lekarze stwierdzili zgon. Jeszcze tego samego dnia wieczorem Łuczykowie złożyli doniesienie na policję.

Prokuratura wszczęło śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci pacjenta. Zleciła najpierw sekcję zwłok, potem dodatkowe badania, a następnie poprosiła o opinię biegłych. Właśnie ona przesądziła o umorzeniu postępowania.

- W opinii biegłych postępowanie lekarzy z oddziału wewnętrznego należy uznać za prawidłowe. Pacjent zmarł na zawał serca. Według biegłych nie był on możliwy do zdiagnozowania w oparciu o badania, jakie przeprowadzono w szpitalu. Uznali działania lekarzy z Zawiercia za adekwatne do stanu chorego - mówi Adam Nowak, szef Prokuratury Rejonowej w Zawierciu.

Sprawa została zamknięta także w Izbach Lekarskiej i Pielęgniarskiej. W pierwszej wszczęto postępowanie z urzędu po doniesieniach prasowych. Ponieważ dr Andrzej Podolecki, ordynator oddziału, na którym leżał Zbigniew B., jest jednym z zastępców rzeczniczka odpowiedzialności zawodowej przy Naczelnej Izbie Lekarskiej, zgodnie z prawem sprawa była rozpatrywana w Warszawie. Rzecznik sprawę umorzył, ale jego przedstawiciele odmówili nam udzielenia jakichkolwiek informacji o powodach tej decyzji.

W Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach historia była inna. Tu doniesienie złożyli sami Łuczykowie. Jarosław Panek, rzecznik odpowiedzialności zawodowej przy OIPiP, sprawę jednak zawiesił. Uznał, że państwo Łuczykowie, w tym pan Bolesław, to osoby, które zgłaszają wiele roszczeń do personelu szpitalnego. Ich zeznań nie potwierdziły pielęgniarki pracujące na oddziale ani jeden z pacjentów. Rzecznik ocenił je więc jako niewiarygodne i uznał, że w oddziale nie doszło do żadnego przewinienia zawodowego.

- Przesłuchiwano nas niedbale zarówno w jednej, jak w drugiej Izbie. Wielu rzeczy nie ujęto w protokołach. Można było się spodziewać takiego finału. Smutne jednak, że do niego doszło. Człowiek wił się z bólu, żaden lekarz czy pielęgniarka do niego nie podchodzili, on zmarł i wszystko jest OK!? Jeszcze raz spytam, jak to możliwe? - mówi Barbara Łuczyk.

http://miasta.gazeta.pl/katowice/1,3501 ... _bolu.html
Źródło: ww.orientacja.pl/viewtopic.php?t=18434Form:

Linki

Czekanie.
Izba Skarbowa Warszawa Wola
Izba Radców Prawnych w Warszawie
Izis ul Marszałkowska w Warszawie
Izba przyjęć Litewska Warszawa
Izba Skarbowa Warszawa Praga
IZAR Warszawa Modlińska 271
Izba Skarbowa Warszawa Bemowo
 • zderzenie samolotow
 • luxmedia
 • gaggia;mB3ynek;mdf
 • procedury inwestowania na gieldzie
 • strona 392

 • Acta Apostolorum - Dzieje apostolskie; Nowy Testament.
  I na samobójstwo może przyjść moda... Krzysztof Boruń
  Daj kurze grzędę, ona powie: wyżej siędę. Kolberg
  Hoc erat in votis - o to się modliłem; tego sobie właśnie życzyłem; o tym tylko marzyłem.
  Haec hactenus! - Wystarczy już o tym